Zen Budizm mi Psikanaliz mi?

 

Kadim bilgiler yüzyıllar öncesinden bugüne kadar varlığını korumuş olan bilgilerdir. Zamanla ruhun bilimi olan psikanaliz de birtakım bilgilerini Zen Budizmine dayandırmıştır Her ikisi de kişinin bilinçaltındakilerin bilince çıkarak aydınlanmasını amaçlar. İster Zen ister psikanaliz olsun kişinin gerçeklerin farkına vararak erdemli bir hayat yaşaması prensibidir. Madde dünyasında yaşadığımız için özellikle Batı prensiplerinde insan kendini bir robot gibi kodlayarak ev sahibi, mal sahibi olmaya, daha fazla para kazanmaya odaklar. Halbuki realitede insan olmanın amacı salt bir ev ya da araba sahibi olmak değil bir insanın vasıfları derecesinde nitelendirilmeleridir. Freud’un savunduğu gibi davranış ve eylemlerimiz bilinçli zihnimizden değil bilinçsiz zihnimizden kaynaklandığı için bilinçaltımızda var olan sorunları çözebilmek arzu ettiğiniz bir kişiye dönüşmenize vesile olacaktır.

Gerçekler her zaman için yalanlardan daha iyidir çünkü yalan olan bir şeyde samimiyet olmadığı için enerjisi düşüktür ve elbet sonucu kaçınılmaz olacaktır, çünkü er ya da geç gerçekler ortaya çıkar. Genelde sorunlarımızı çözmekten değil çözümden kaçarak sorunun varlığını devam ettirmeyi seçeriz. Bunun nedeni var olan sorun ve onun yaratmış olduğu hissiyat ve sorunlar tamamen tarafımızdan bilindiği için bildiğimiz alan bize bir şey kazandırmasa da kaybettirmese de orada takılı kalmayı seçebiliriz. Halbuki bir insanın bir amacı bir hedefi bir hayali olması önemlidir. Eğer bir insanın hayali varsa ve bunun gerçekleşmesini istiyorsa öncellikle bununla ilgili bir hedef planı oluşturmalı ve o hedefe uyumlu eylemlerle ilerlemelidir. Aksi halde konulardan kaçmak sizi adeta takılmış plak gibi yerinizde saydırır, mutlu olmanıza engel olur. Zen kişinin kendi doğasın bilmesini amaçlar, psikanaliz de kişinin kendi içinde var olan sorunları tespit ederek çözümlemesini ister yalnız aralarında ayrılan bir konu vardır ki Zen kişinin aydınlanma yolunda ilerleyerek aydınlamasına vesile iken psikanaliz ise kişinin sorunları çözdükten sonra normal hayatına devam etmesinin aracıdır. Zen’in bilgisinde düşünsel olmayanla olan bir olarak gösterilip çabasız ve zahmetsiz bir şekilde kişinin aydınlanması yer alır. Amacı hayata karşı tam bir güven ve cesaretle durabilme felsefesini gerçekleştirmektir. Batıda din olarak da adlandırılan bu felsefe aslında insanın var olduğu en eski çağlardan beri insan olmanın getirdiği sorunları nasıl çözmesine ışık tutan bir araçtır. Kişinin yaş aldıkça kendini tanıması kendisinin var olan her şeyle bir bütün olduğunu hissetmesi ve var olan problemlerin çözülmesiyle ilgilenir. Psikanaliz bilimsel bir yöntemdir, dinden tamamen bağımsızdır. Zen aydınlanmaya erişme tekniği ve teorisi olup Batıda dini ve mistik olarak görülebilecek bir deneyimdir.  Psikanaliz ruhsal bozukluklara dair bir tedavi olup Zen ise tinsel bir kurtuluş yoludur.

Hangi yolu seçerseniz seçin önemli olan sorunlarınızla yüzleşerek onların çözümlenmesi için yola çıkmaktır.

Hangi yolu seçerseniz seçin hepsi sizi özgürlüğe ve aydınlanmaya çıkaracaktır. Amaç iyileşmek ve mutlu olmaksa size hangisinin iyi geleceğini düşünüyorsanız o yolu seçmenizde fayda var.

 

İlahi Olan Aşk’ta Görüşmek Dileğiyle…

Arzum Koyuncu

Kaynak: Psikanaliz ve Zen Budizmi / Erich Fromm

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın