Skip to content Skip to footer
Astro Terapi

En iyi versiyonum, Astro-Aşk/Evlilik, Astro-Emlak/Finans, Astro-Kariyer alt başlıklarını içermektedir. Bütünsel veya konu odaklı olarak yapılmaktadır. Doğum haritası analizi yapıldıktan sonra psikoterapi enerji çalışmalarıyla (bilinçaltı blokaj tespiti, temizlemesi ve ihtiyaç duyulan enerji yüklemeli) tamamlanır. Danışanın bu süreçte ihtiyaç duyduğu seans sayısı ilk çalışmada belirlenir.

İnsanın doğum anından itibaren sahip olduğu astrolojik ve psikolojik özelliklerin kişiye ait yıldız haritasından yola çıkılarak güçlü ve zayıf yanlarının, karakterinin özellikleri ve sınırlarının belirlenerek hayat akışını bu verilere göre düzenleyebilmesi için yapılan psikolojik analiz işlemine Astro Terapi adı verilmektedir.
İnsanlar hayatlarının çoğunu kendilerini tanımaya çalışarak geçirmektedir. Ne yazık ki insan hayatı, kişilerin kendilerini tanıması için yeterli değildir. Kişiliklerimiz ve karakterlerimiz birçok faktörden etkilenerek oluşmaktadır. Doğduğunuz tarih hatta saat bile kişiliğiniz ve karakteriniz üzerinde büyük etkilere sahiptir. Doğum anında gökyüzünde Güneş, Ay ve Yıldızların konumlanma şekilleri bir Yıldız Haritası meydana getirmektedir. Astrolojik olayların insan hayatı üzerindeki etkisi öylesine büyüktür ki Yıldız Harita’nızın hakkınızda neler söylediğine kulak verseniz bir hayli şaşırabilirsiniz.


Astro Terapi Hayatınızda Neleri Değiştirir?


Kadere hükmetmek, geleceği değiştirmek elbette mümkün değildir ancak insan kendisini tanıdığında sınırlarını bilir. Astro Terapi çalışması ile insan ruhunun isteklerini dinlemek mümkündür. Ruhunun isteklerini duymak ve sınırlarını bilmek hayatın kontrolünde öngörü olanağı sağlamaktadır. İnsanların karar verme mekanizmaları mantık ve duygular arasında gidip gelen bir düşünme sistematiği ile çalışmaktadır. Astro Terapi size nelerin iyi geleceği ve nelerin iyi gelmeyeceği konusunda gerçekliğin ışığında referanslar sağlar. Astro Terapi sayesinde algılarınızı kontrole alarak hayatınızı düzene sokabilir, doğru kararlar almaya başlayabilirsiniz. Hayatınız ve özellikleriniz sizi kontrol etmesin, Astro Terapi’nin gücünden faydalanarak siz onları kontrol edin.
Astrolojinin insan psikolojisi ve hayatı üzerindeki etkileri yadsınamaz. Bu nedenle Astro Terapi işlemi bireylerin kendi kader çizgilerinin olumlu algılarla şekillendirilmesi için gerekli bir uygulamadır. İşlem sayesinde iletişim problemlerini çözmek için karşılıklı diyaloglarda kişilerin neyi neden söylediğini kolayca kavrayacak algılara sahip olursunuz.
Kendinizi tanımak, ruhunuzun ihtiyaçlarını görmek hayatınız hakkında size bazı ipuçları sağlar. Bu ön görüler sayesinde hayatınızda olması ve olmaması gereken insanları, alınması ve alınmaması gereken kararları birbirinden ayırt edebilme yetisine sahip olarak hayatınızı, ruhunuzun ve kişiliğinizin haz alacağı ve mutlu olacağı şekilde yönlendirebilirsiniz.

Astroterapi Çalışmalarını Nasıl Gerçekleştiriyoruz?


Sizi olduğunuz insan yapan şeyler, birçok faktörün etkisiyle oluşur. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken her zaman olduğu gibi bir dizi aşamalara bağlı kalarak hareket etmekteyiz. Danışanlarımızla öncelikli olarak düşünce çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar, olumsuz düşüncelerin olumluya dönüştürülmesi, olumlu düşünceler yaratma gücünün kişinin kendisinde var olduğunu keşfetmesi, düşüncelerdeki gerçeklik algısının keşfedilmesi, bu gerçekçi düşüncelerin ayırt edilebilmesi gibi bir takım farkındalık ve düşünce dönüşüm aşamalarından oluşmakta.


Astro Terapi çalışmamızda bir sonraki aşama danışanlarımızın kendinde hoşuna gitmeyen ve rahatsız olduğu yönlerinin tespit edilmesi aşamasıdır. Bu sorunların tespitinden sonra danışanımızla birlikte bu sorunların ortadan kaldırması yönünde çalışmalara başlıyoruz. Sorunları çözerken bize yol haritası olması için ihtiyacımız olan kılavuzlardan en önemlisi danışanımızın Doğum Haritası’dır.
Danışanlarımıza Doğum Harita’larını aktarırız. Kişilerin kendileri ve ruhları hakkında derinlerde gömülü olan bilgilerin yüzeye çıkartılması kişilere kendilerini daha yakından tanıma ve anlama imkanı sağlamaktadır. Doğum Harita’ları kişinin kendini bir bütün olarak tanımasına olanak sağlar. Bu bilgiler ışığında çalışmalarımız devam eder ve danışanlarımızın hayatlarını, Doğum Harita’larının verdiği işaretlere ve bilgilere göre yönlendirmelerine yardımcı oluruz. Geleceği görmek ve kontrol etmek mümkün değildir ancak insanın ruhunu ve kendini tanıyarak kendisi için en doğru kararları vermesi Astro Terapi ile mümkün.


Astroterapi Sayesinde Siz;


Kendinizi daha yakından tanıyarak iyi yönlerinizi keşfedecek ve olumsuz düşüncelerinizden uzaklaşacaksınız.
Olumsuz ve gerçek dışı düşünceleri hayatınızdan çıkartarak geleceğinizde ulaşılabilir hedeflerinizi gerçekleştirmek için motivasyona sahip olarak kendi gücünüzü keşfedeceksiniz.
Sosyal hayatınızda daha gerçekçi ve daha olumlu bir insan olarak ruhunuzu besleyecek, olumlu yönlendirmeleriniz ve sağlıklı iletişim becerilerinizle mutlu olmanın yollarını keşfedeceksiniz.
Kaygılarınız ve kendiniz hakkındaki yanlış düşüncelerinizin sizi umutsuzluğa sürüklemesine engel olmayı ve kendinize haksızlık etmemeyi öğreneceksiniz.

Bu yolculuğunuzda sizin danışmanınız olarak sizin yanınızda oluyor, gelişmelerinizi gözlemleyerek aşamalarınızı değerlendiriyoruz. Astro Terapi sürecinizde kendi yolculuğunuzu başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Daha mutlu bir insan olmak için kendinizi tanıyarak, sizi nelerin mutlu edeceğini keşfetmeniz gerekir. Bu keşif yolculuğunda destek alarak kendinizi bulmak, kafanızda soru işaretleri olmadan hayatınızı devam ettirmek isterseniz bizimle iletişime geçin. Astro Terapi ile kendinizi keşfetmeye şimdi başlayabilir; hayat çizginize kendiniz yön verebilirsiniz.


ASTRO TERAPİ / EN İYİ VERSİYONUM


Astroloji bazlı bütünsel bir çalışmadır. Doğum haritası analizi, detaylı olarak bakılır. Psikoterapi ve enerji çalışmaları bütünsel bir çalışma olup hayatınızı dönüştürür ve sizi en iyi versiyonunuza ulaştır. Bütünsel bir çalışma olduğu için hayatınızı dönüştürür ve en iyi versiyonunuza ulaştırır. Hayat yolculuğunuzda yolunu kaybetmiş, hem özel hem de iş hayatında kemikleşen sorunları olanlar için 4 seanstan oluşan bu çalışma tavsiye edilir.

ASTRO TERAPİ / ASTRO – AŞK


Uzun süreli beraberli̇ği̇ olup evlenemeyen ya da evlenmek i̇steyenler i̇çi̇n i̇deal çalışmadır. Astro evli̇li̇kte partneri̇ni̇zle olan astroloji̇k uyumunuza bakılır, aranızda var olan sorunlar tespi̇t edilerek, i̇li̇şki̇yi̇ i̇yi̇leşti̇rmek ve evli̇lik yolunda i̇lerlemek i̇çi̇n psi̇koterapi̇ ve enerji̇ çalışmaları gerçekleşti̇ri̇li̇r. Arzu edi̇li̇rse çi̇ft terapi̇si̇ danışmanlığına da başvurabi̇li̇rler.

ASTRO TERAPİ / KARİYER


Kari̇yeri̇nizde yükselmek, yeni̇ bi̇r kari̇yer oluşturmak, si̇ze uygun meslekte i̇lerleyi̇p başarılı olmak i̇çi̇n hazırlanmış bi̇r çalışmadır. Doğum hari̇tanızda meslek ve kari̇yer açısından anali̇zi̇ni̇z yapıldıktan sonra psi̇koterapi̇, mentorluk ve enerji çalışmalarıyla seans tamamlanır.

ASTRO TERAPİ / EMLAK-FİNANS


Fi̇nansal kazanç yatırımlarını değerlendirerek, ai̇le kökleri̇nden gelen mi̇rası alamamak, dönüştürememek, bolluk ve bereketi̇ni̇zi̇n düşük olması gi̇bi̇ konularla i̇lgi̇li çalışmalar yapılır.